Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia. Jeśli korzystasz z Twojej witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o używanych przez nas plikach cookie, zapoznaj się z naszą nowo wydaną polityką dotyczącą plików cookie. View Cookies Policy.

STRATEGIA OCHRONY PRYWATNOŚCI

WPROWADZENIE DO STRATEGII OCHRONY PRYWATNOŚCI

informacje mają na celu opisanie naszej polityki prywatności. Jeśli chcesz Dermalfillers2000.shop site, zaakceptują Państwo zasady i warunki opisane w niniejszej deklaracji prywatności.

1. STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dostawa najnowocześniejszych i skutecznych produktów estetycznych, kosmetycznych i ortopedycznych oraz usług w przystępnej cenie Dermalfillers2000's polityka korporacyjna wobec jej klientów. Jako firma świadczona usługi kosmetyczne, naszym obowiązkiem jest utrzymanie informacji na temat każdego klienta ściśle poufne. Z tego powodu, naszym obowiązkiem będzie ochrona danych osobowych każdego klienta, jak również informacji dotyczących zdrowia i danych wrażliwych, przesyłanych elektronicznie lub za pomocą innych środków. Wskazana poniżej polityka prywatności ma na celu dokonanie tej procedury, a każdy proces jest przejrzysty. Wszystkie dane osobowe są ściśle poufne.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

jest zobowiązany do świadczenia Dermalfillers2000 z odpowiednio poprawnymi informacjami. Klient sam będzie miał pewność, że przekazane przez niego dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w określonym celu i że utrzymywana jest najwyższa poufność.

3. DEFINICJA TERMINÓW

"my", "my", "firma" i "nasz" w polityce prywatności odnoszą się Dermalfillers2000 /lub jego partnerzy biznesowi i wspólnicy. Podczas gdy terminy "ty", "klient" i "twój" odnoszą się Dermalfillers2000 oprócz odwiedzin serwisu WWW, którzy chcieliby zawrzeć w nim rodzaj relacji handlowych z firmą.

4. ZGODA KLIENTA

, po przesłaniu do nas swoich danych osobowych, wyraził zgodę na używanie i przechowywanie wyżej wymienionych informacji w celu wskazanym, jak już wyjaśniono w tej polityce prywatności.

5. PRAWO DO ZMIANY ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI

Dermalfillers2000 zastrzega sobie prawo do zmiany i rozszerzenia polityki prywatności w dowolnym momencie. Zmiany zostaną wprowadzone do publicznej wiadomości na stronie www.dermalfillers2000.shop. Zmiany będą obowiązywać po upływie 30 dni od dnia wymienionego wyżej zgłoszenia. Jeśli zmiany lub ich części nie są w ogóle doceniane przez klienta, będzie on wolny i ma pełne prawo do kontaktu z firmą w celu kontrolowania swoich danych osobowych przed wejdą w życie nowe polityki.

6. INFORMACJE O DZIECIACH

polityka wymaga od nas, abyśmy nie zbierali żadnych informacji bezpośrednio od dzieci w wieku poniżej 13 lat. Informacje takie mogą być przekazywane wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekuna jedynie w szczególnych przypadkach.

7. PROCES GROMADZENIA DANYCH

dane osobowe to: imię i nazwisko, adres pocztowy, kod pocztowy, wiek, numer telefonu, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail. Wszelkie zebrane dane zostaną wykonane za zgodą użytkownika w celu użycia takich informacji.

8. ZAKRES INFORMACJI O STRATEGII PRYWATNOŚCI

1. Ustawa o ochronie danych osobowych i dokumentów elektronicznych zawiera wytyczne dotyczące strukturyzacji i rozwoju polityki dermalfillers2000.

2. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych i informacji zebranych od klientów oraz do korzystania z nich przez firmę oraz do ich ujawnienia.

3. Polityka Prywatności ma zastosowanie do przetwarzania i kontroli danych oraz informacji w formie pisemnej, elektronicznej lub innej.

9. WSPÓŁUŻYTKOWANIE INFORMACJI I KORZYSTANIE Z NICH

1. Informacje od nas-Będziemy dostarczać informacji drogą mailową na wiele tematów interesujących w poszczególnych obszarach związanych z dziedzinami medyczno-naukowym. Informacje takie mogą obejmować biuletyny, ogólne informacje o zdrowiu oraz inne informacje szczegółowe, jak na Państwa wniosek. Udzielimy informacji za Twoją zgodą. W każdej chwili można anulować subskrypcję, a tym samym otrzymywać te informacje z serwisu WWW, wystarczy wysłać wiadomość e-mail.

2. Korzystanie z informacji-Korzystanie z informacji przekazanych przez klienta Informacje zebrane przez klienta będą wykorzystywane wyłącznie do dostarczania produktów i usług medycznych, które stanowią naszą podstawową działalność. Zebrane informacje mają na celu usprawnienie naszej pracy, jak również zwiększenie skuteczności proponowanych metod leczenia. Uzyskane przez poszczególne dane informacje pochodne mogą być kopiowane, drukowane, przesyłane i dystrybuowane przez nas bez niebezpieczeństwa w zakresie poufności danych osobowych, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

3. Bezpieczeństwo danych-Będziemy podejmować odpowiednie środki ostrożności dla informacji zbieranych od naszych klientów w zakresie przechowywania, pobierania i użytkowania. Nikt nie będzie autoryzowany, tylko my, aby uzyskać dostęp do danych osobowych klienta. Nie dostarczymy żadnych danych osobowych ani informacji dla osób trzecich bez Twojej wyraźnej zgody.

4. Usługi osób trzecich-Po dokonaniu naszych ocen i w każdej chwili możemy korzystać z usług osób trzecich odpowiednich tylko w celu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania istniejących i nowych danych. Wszystkie postanowienia dotyczące polityki prywatności będą miały zastosowanie w tych sytuacjach.

5. Ankiety-Strona internetowa może zawierać ankiety firmy. Udział jest fakultatywny, a wszystkie dane osobowe zgromadzone w tym momencie zostaną wykorzystane do zrozumienia preferencji klienta i zapewnienia skutecznych usług w celu zaspokojenia naszego obszaru zlewisk.

10.  IMPLEMENTACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

ochrony prywatności opracowana w celu ochrony interesów klientów zostanie zaimplementowana w następujący sposób:

1. Odpowiedzialność i odpowiedzialność-zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych, które przechowujemy i będą posiadać odpowiednie funkcjonariuszy ochrony danych.

2. Cel i zbiór informacji-Spółka określi cel zbierania informacji przed jej uzyskaniem. Ten cel zostanie przekazany klientowi. Zbieranie informacji będzie ograniczone do określonego celu i będzie realizowane bezpośrednio przez klienta.

3. Zgoda Klienta-gromadzenie, wykorzystywanie, udostępnianie i ujawnianie danych będzie realizowane przez firmę z pełną wiedzą i zgodą klienta.

4. Korzystanie z informacji-Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których klient jest znany. Żadne informacje nie będą ujawniane osobom trzecim bez zgody klienta lub na wniosek organów ścigania.

5. Przechowywanie i Ochrona Informacji-Informacje zebrane od klientów będą na bieżąco aktualizowane i dokładne w zamierzonym celu. Firma jest zaangażowana w ochronę danych przed kradzieżą, nieautoryzowanym użyciem, aktualizacją, modyfikacją i kopiowaniem.

6. Przejrzystość przechowywanych informacji-Firma będzie miała przejrzystą politykę prywatności, a wszelkie zmiany będą przekazywane klientom za pośrednictwem strony internetowej. Klient może poprosić nas o zachowanie jego danych osobowych w dowolnym momencie. W odpowiedzi na to żądanie Spółka dostarczy w rozsądnym terminie szczegółowe informacje na temat posiadanych informacji, którzy mają dostęp do danych oraz celu, dla którego takie dane są wykorzystywane.